k.ú.: 602752 - Bernartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579050 - Bernartice NUTS5 CZ0525579050
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 2483611
zahrada 185 158508
travní p. mez, stráň 2 876
travní p. 836 2922455
lesní poz ostat.komunikace 2 1104
lesní poz 290 4025294
vodní pl. nádrž umělá 4 4667
vodní pl. tok přirozený 48 27896
vodní pl. tok umělý 6 1444
zast. pl. společný dvůr 1 213
zast. pl. zbořeniště 17 5273
zast. pl. 468 125008
ostat.pl. dráha 2 114118
ostat.pl. jiná plocha 182 354648
ostat.pl. manipulační pl. 59 109052
ostat.pl. neplodná půda 211 91844
ostat.pl. ostat.komunikace 247 174399
ostat.pl. pohřeb. 1 4625
ostat.pl. silnice 12 79531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13567
ostat.pl. zeleň 3 5636
Celkem KN 2976 10703769
Par. KMD 2976 10703769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 455
byt.z. byt 69
obč.z. byt 2
Celkem JED 71
LV 532
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 20:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.