k.ú.: 602761 - Královec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 530808 - Královec NUTS5 CZ0525530808
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 4287078
zahrada 52 56710
travní p. mez, stráň 2 1416
travní p. 412 1478709
lesní poz 116 3026619
vodní pl. nádrž umělá 1 180
vodní pl. tok přirozený 36 33402
vodní pl. tok umělý 2 175
vodní pl. zamokřená pl. 3 6623
zast. pl. společný dvůr 3 2005
zast. pl. zbořeniště 35 15508
zast. pl. 148 67531
ostat.pl. dráha 11 106307
ostat.pl. jiná plocha 72 376714
ostat.pl. manipulační pl. 44 69598
ostat.pl. neplodná půda 131 144252
ostat.pl. ostat.komunikace 217 203244
ostat.pl. pohřeb. 1 2890
ostat.pl. silnice 9 53903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6479
ostat.pl. zeleň 3 1249
Celkem KN 1655 9940592
Par. DKM 1000 6554941
Par. KMD 655 3385651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 144
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 187
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 02.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 21:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.