k.ú.: 602779 - Křenov u Žacléře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579050 - Bernartice NUTS5 CZ0525579050
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 427304
zahrada 32 25603
ovoc. sad 1 16427
travní p. 449 1480032
lesní poz 74 1296204
vodní pl. tok přirozený 66 56892
zast. pl. zbořeniště 7 1598
zast. pl. 76 29678
ostat.pl. dráha 1 8723
ostat.pl. jiná plocha 96 183354
ostat.pl. manipulační pl. 10 29335
ostat.pl. neplodná půda 75 95277
ostat.pl. ostat.komunikace 87 81776
ostat.pl. silnice 3 45220
ostat.pl. zeleň 1 2221
Celkem KN 1105 3779644
Par. DKM 1105 3779644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 35
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 130
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2005
THM-V 1:2000 01.01.1971 10.05.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 28.05.2022 05:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.