k.ú.: 602787 - Lampertice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 548804 - Lampertice NUTS5 CZ0525548804
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52144 - Žacléř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 2004970
zahrada 181 138586
ovoc. sad 1 6276
travní p. 490 1695360
lesní poz 129 847914
vodní pl. tok přirozený 31 22479
vodní pl. tok umělý 2 536
vodní pl. zamokřená pl. 12 26475
zast. pl. společný dvůr 2 452
zast. pl. zbořeniště 14 4190
zast. pl. 246 140382
ostat.pl. dráha 6 84041
ostat.pl. jiná plocha 103 184013
ostat.pl. manipulační pl. 61 278620
ostat.pl. neplodná půda 131 152640
ostat.pl. ostat.komunikace 155 167575
ostat.pl. pohřeb. 1 3975
ostat.pl. silnice 14 58527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12984
ostat.pl. zeleň 4 11537
Celkem KN 1784 5841532
Par. DKM 1784 5841532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 237
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 255
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.07.2005
THM-V 1:2000 01.07.1971 08.07.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 21:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.