k.ú.: 602825 - Bernartice u Javorníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 524891 - Bernartice NUTS5 CZ0711524891
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 805 16203764
zahrada 402 345081
travní p. 118 547419
lesní poz 41 286581
vodní pl. nádrž přírodní 3 703
vodní pl. tok přirozený 83 93575
vodní pl. tok umělý 210 110464
vodní pl. zamokřená pl. 14 4064
zast. pl. společný dvůr 12 11517
zast. pl. zbořeniště 123 48942
zast. pl. 341 204758
ostat.pl. dráha 4 80633
ostat.pl. jiná plocha 218 260940
ostat.pl. manipulační pl. 59 53942
ostat.pl. neplodná půda 28 31512
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 522
ostat.pl. ostat.komunikace 258 269082
ostat.pl. pohřeb. 2 8652
ostat.pl. silnice 17 76495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 31554
ostat.pl. zeleň 2 3959
Celkem KN 2744 18674159
Par. KMD 2744 18674159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 202
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 16
obč.z. byt 11
Celkem JED 27
LV 302
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.