k.ú.: 602841 - Horní Heřmanice u Bernartic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 524891 - Bernartice NUTS5 CZ0711524891
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 2644046
zahrada 51 40244
ovoc. sad 1 3963
travní p. 23 87686
lesní poz 16 919649
vodní pl. nádrž umělá 2 18259
vodní pl. tok přirozený 11 8055
vodní pl. tok umělý 19 27465
zast. pl. zbořeniště 22 9162
zast. pl. 52 31006
ostat.pl. dráha 3 21601
ostat.pl. jiná plocha 43 25079
ostat.pl. neplodná půda 1 1301
ostat.pl. ostat.komunikace 34 41424
ostat.pl. silnice 7 50536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 19241
ostat.pl. zeleň 3 9729
Celkem KN 380 3958446
Par. KMD 380 3958446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 52
spoluvlastník 71

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2016
KM-D 1:2000 10.05.2000 09.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.