k.ú.: 603104 - Běrunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537021 - Běrunice NUTS5 CZ0208537021
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 986 5130364
zahrada 167 114917
ovoc. sad 4 13007
travní p. 20 34365
lesní poz 23 1131056
vodní pl. nádrž umělá 2 2051
vodní pl. rybník 12 23901
vodní pl. tok přirozený 60 28689
vodní pl. tok umělý 27 11475
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 3 231
zast. pl. 264 118457
ostat.pl. dráha 8 33592
ostat.pl. jiná plocha 60 39030
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 24
ostat.pl. manipulační pl. 21 38843
ostat.pl. neplodná půda 3 933
ostat.pl. ostat.komunikace 132 164630
ostat.pl. pohřeb. 1 7964
ostat.pl. silnice 11 56780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16127
ostat.pl. zeleň 11 6793
Celkem KN 1821 6973528
Par. KMD 1821 6973528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 472
spoluvlastník 951

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2015
S-SK GS 1:2880 1841 14.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.05.2022 03:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.