k.ú.: 603210 - Besednice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545414 - Besednice NUTS5 CZ0312545414
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 963 2966498
zahrada 407 259036
ovoc. sad 3 4039
travní p. 1150 2540679
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 983 7241174
vodní pl. nádrž přírodní 4 5336
vodní pl. rybník 5 21344
vodní pl. tok umělý 8 6352
vodní pl. zamokřená pl. 21 46041
zast. pl. 499 125987
ostat.pl. jiná plocha 62 34712
ostat.pl. manipulační pl. 103 86827
ostat.pl. neplodná půda 392 341781
ostat.pl. ostat.komunikace 113 145620
ostat.pl. pohřeb. 1 1558
ostat.pl. silnice 37 106296
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 26730
Celkem KN 4755 13960059
Par. DKM 814 320642
Par. KMD 3941 13639417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 301
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 486
byt.z. byt 30
obč.z. byt 36
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 68
LV 656
spoluvlastník 920

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2014
DKM 1:1000 18.04.2011
S-SK GS 1:2880 1827 17.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 16.07.2024 15:39

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.