k.ú.: 603244 - Běstvina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571181 - Běstvina NUTS5 CZ0531571181
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 572 3770710
zahrada 271 213688
ovoc. sad 17 53985
travní p. 236 675547
lesní poz 158 2052691
vodní pl. nádrž umělá 7 21493
vodní pl. rybník 4 55412
vodní pl. tok přirozený 15 12145
vodní pl. zamokřená pl. 1 2167
zast. pl. zbořeniště 1 132
zast. pl. 370 105339
ostat.pl. jiná plocha 104 47030
ostat.pl. manipulační pl. 19 17215
ostat.pl. neplodná půda 131 88113
ostat.pl. ostat.komunikace 132 112649
ostat.pl. pohřeb. 3 2224
ostat.pl. silnice 72 88934
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 48357
ostat.pl. zeleň 4 47694
Celkem KN 2122 7415525
Par. KMD 2122 7415525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 39
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 361
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 426
spoluvlastník 889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 06:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.