k.ú.: 603333 - Kozí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555797 - Běšiny NUTS5 CZ0322555797
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 177
orná půda 161 669389
zahrada 135 130648
travní p. mez, stráň 4 10580
travní p. 238 937885
lesní poz 82 527857
vodní pl. nádrž umělá 2 1434
vodní pl. tok přirozený 26 8439
vodní pl. tok umělý 10 3431
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. zbořeniště 2 619
zast. pl. 113 34275
ostat.pl. dráha 4 53442
ostat.pl. jiná plocha 38 25346
ostat.pl. manipulační pl. 1 22
ostat.pl. mez, stráň 2 1207
ostat.pl. neplodná půda 59 49358
ostat.pl. ostat.komunikace 45 38293
ostat.pl. silnice 14 36333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7818
Celkem KN 941 2536569
Par. DKM 167 213729
Par. KMD 774 2322840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 108
LV 150
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
KMD 1:1000 29.06.2010
THM-V 1:2000 01.05.1966 29.06.2010 část intravilánu
S-SK GS 1:2880 1837 29.06.2010 zbytek k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.