k.ú.: 603376 - Bezděčí u Trnávky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 574309 - Bezděčí u Trnávky NUTS5 CZ0533574309
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2795635
zahrada 91 81350
ovoc. sad 4 40658
travní p. 71 154002
lesní poz 102 1475039
vodní pl. nádrž umělá 1 995
vodní pl. tok přirozený 3 8764
vodní pl. tok umělý 6 7071
zast. pl. zbořeniště 3 310
zast. pl. 116 53937
ostat.pl. jiná plocha 62 45681
ostat.pl. manipulační pl. 12 24605
ostat.pl. neplodná půda 2 6441
ostat.pl. ostat.komunikace 30 80716
ostat.pl. silnice 3 45133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4706
Celkem KN 681 4825043
Par. DKM 681 4825043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 97
LV 142
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2002
Ins. A 1:2000 04.09.1931 24.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1834 04.09.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.