k.ú.: 603384 - Unerázka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 574309 - Bezděčí u Trnávky NUTS5 CZ0533574309
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 720967
zahrada 30 33530
travní p. mez, stráň 2 672
travní p. 61 436330
lesní poz 73 811333
vodní pl. tok přirozený 5 15678
vodní pl. tok umělý 2 4376
zast. pl. 55 30682
ostat.pl. jiná plocha 25 42414
ostat.pl. manipulační pl. 1 90
ostat.pl. neplodná půda 6 12861
ostat.pl. ostat.komunikace 38 31572
ostat.pl. silnice 3 27509
Celkem KN 380 2168014
Par. KMD 380 2168014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 35
LV 65
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 28.05.2022 19:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.