k.ú.: 603431 - Bezděčín na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586862 - Batelov NUTS5 CZ0632586862
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 1684272
zahrada 59 34653
travní p. 177 476650
lesní poz 32 1014862
vodní pl. nádrž umělá 15 4795
vodní pl. rybník 11 72701
vodní pl. tok přirozený 16 8152
vodní pl. zamokřená pl. 7 1222
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. 82 48514
ostat.pl. dráha 5 36788
ostat.pl. jiná plocha 51 31143
ostat.pl. manipulační pl. 17 34865
ostat.pl. neplodná půda 12 16724
ostat.pl. ostat.komunikace 42 46035
ostat.pl. silnice 6 26357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 889
ostat.pl. zeleň 10 3797
Celkem KN 727 3542441
Par. KMD 727 3542441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 82
byt.z. byt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 93
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1829 15.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.