k.ú.: 603481 - Bezděkov u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555801 - Bezděkov NUTS5 CZ0322555801
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 598 3429506
zahrada 373 212589
ovoc. sad 3 16449
travní p. mez, stráň 1 10487
travní p. 487 1709212
lesní poz 26 189613
vodní pl. nádrž přírodní 7 9527
vodní pl. nádrž umělá 6 35081
vodní pl. rybník 1 10266
vodní pl. tok přirozený 53 57192
vodní pl. tok umělý 88 31735
vodní pl. zamokřená pl. 7 16493
zast. pl. zbořeniště 1 39
zast. pl. 411 156865
ostat.pl. dráha 3 44742
ostat.pl. jiná plocha 226 186472
ostat.pl. manipulační pl. 40 26850
ostat.pl. neplodná půda 4 4540
ostat.pl. ostat.komunikace 177 120747
ostat.pl. pohřeb. 1 2311
ostat.pl. silnice 12 69352
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13744
ostat.pl. zeleň 12 67257
Celkem KN 2541 6421069
Par. DKM 2541 6421069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 171
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 399
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 488
spoluvlastník 737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.