k.ú.: 603490 - Koryta u Bezděkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555801 - Bezděkov NUTS5 CZ0322555801
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 2197876
zahrada 111 58054
travní p. 309 943896
lesní poz 86 643606
vodní pl. nádrž umělá 1 3507
vodní pl. tok přirozený 2 116
vodní pl. tok umělý 78 20809
zast. pl. 117 64888
ostat.pl. jiná plocha 147 66953
ostat.pl. manipulační pl. 30 30674
ostat.pl. neplodná půda 16 15515
ostat.pl. ostat.komunikace 148 72082
ostat.pl. silnice 3 55293
Celkem KN 1724 4173269
Par. DKM 1724 4173269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 102
LV 130
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.