k.ú.: 603503 - Struhadlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555801 - Bezděkov NUTS5 CZ0322555801
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 1121193
zahrada 97 124538
travní p. 118 485259
lesní poz 23 936563
vodní pl. nádrž umělá 3 878
vodní pl. tok umělý 30 7981
zast. pl. zbořeniště 1 134
zast. pl. 79 21559
ostat.pl. jiná plocha 136 62078
ostat.pl. manipulační pl. 3 3284
ostat.pl. neplodná půda 12 5247
ostat.pl. ostat.komunikace 34 31536
ostat.pl. silnice 20 10831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 86
Celkem KN 775 2811167
Par. DKM 775 2811167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 78
LV 140
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-G 1:2000 01.12.1979 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.