k.ú.: 603538 - Bezděkov u Kasejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557749 - Hradiště NUTS5 CZ0324557749
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2210746
zahrada 83 50359
ovoc. sad 3 5090
travní p. 124 782972
lesní poz 166 1131389
vodní pl. nádrž umělá 3 3204
vodní pl. rybník 10 386334
vodní pl. tok přirozený 14 13607
vodní pl. tok umělý 3 931
zast. pl. zbořeniště 1 31
zast. pl. 88 40977
ostat.pl. jiná plocha 60 116511
ostat.pl. manipulační pl. 18 32051
ostat.pl. neplodná půda 32 26794
ostat.pl. ostat.komunikace 78 116164
ostat.pl. pohřeb. 1 879
ostat.pl. silnice 7 30507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5811
ostat.pl. zeleň 22 35215
Celkem KN 889 4989572
Par. DKM 889 4989572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 85
LV 108
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.10.2014 1:1000 24.10.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1837 24.10.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.