k.ú.: 603554 - Bezděkov u Krásné Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 1751132
zahrada 66 29442
travní p. 219 426952
lesní poz 86 1405290
vodní pl. rybník 7 5942
vodní pl. tok přirozený 20 17243
vodní pl. tok umělý 2 593
vodní pl. zamokřená pl. 2 226
zast. pl. 80 31194
ostat.pl. jiná plocha 16 7241
ostat.pl. manipulační pl. 10 9166
ostat.pl. neplodná půda 9 2810
ostat.pl. ostat.komunikace 60 48757
ostat.pl. silnice 11 40727
Celkem KN 821 3776715
Par. DKM 12 6410
Par. KMD 809 3770305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 73
LV 119
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2013
S-SK GS 1:2880 1838 13.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 07:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.