k.ú.: 603635 - Bezděkov u Libice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548430 - Bezděkov NUTS5 CZ0631548430
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 2811195
zahrada 127 72425
ovoc. sad 4 31983
travní p. 128 878374
lesní poz 52 866262
vodní pl. nádrž umělá 2 5641
vodní pl. rybník 6 81546
vodní pl. tok přirozený 10 6860
vodní pl. tok umělý 22 46669
vodní pl. zamokřená pl. 1 2552
zast. pl. zbořeniště 1 204
zast. pl. 160 75184
ostat.pl. jiná plocha 60 99938
ostat.pl. manipulační pl. 8 16806
ostat.pl. neplodná půda 33 118081
ostat.pl. ostat.komunikace 73 158788
ostat.pl. silnice 5 50472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2915
ostat.pl. zeleň 4 29507
Celkem KN 872 5355402
Par. DKM 491 5115416
Par. KMD 381 239986
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 138
LV 185
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.