k.ú.: 603643 - Kladruby u Libice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 615580
zahrada 58 43030
travní p. 57 340109
lesní poz 44 423850
vodní pl. tok umělý 5 4154
zast. pl. zbořeniště 2 436
zast. pl. 41 14771
ostat.pl. jiná plocha 17 902
ostat.pl. manipulační pl. 2 2000
ostat.pl. neplodná půda 31 27120
ostat.pl. ostat.komunikace 39 42077
ostat.pl. silnice 3 2079
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 604
ostat.pl. zeleň 4 6921
Celkem KN 352 1523633
Par. DKM 185 1042161
Par. KMD 167 481472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 39
LV 57
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2017
DKM-KPÚ 04.06.2014 1:1000 05.06.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1838 17.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.