k.ú.: 603651 - Malochyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569020 - Libice nad Doubravou NUTS5 CZ0631569020
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 354588
zahrada 8 10592
travní p. 53 384721
lesní poz 34 1441304
vodní pl. nádrž umělá 2 6600
vodní pl. rybník 1 10060
vodní pl. tok umělý 7 14660
vodní pl. zamokřená pl. 1 867
zast. pl. společný dvůr 1 78
zast. pl. 32 13797
ostat.pl. jiná plocha 11 29058
ostat.pl. manipulační pl. 8 48463
ostat.pl. neplodná půda 16 24896
ostat.pl. ostat.komunikace 33 46509
ostat.pl. silnice 5 9610
Celkem KN 250 2395803
Par. KMD 250 2395803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 23
LV 33
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2017
S-SK GS 1:2880 1838 24.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.