k.ú.: 603660 - Sloupno u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548499 - Sloupno NUTS5 CZ0631548499
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 647678
zahrada 55 34180
ovoc. sad 5 48737
travní p. 113 621986
lesní poz 36 305968
vodní pl. tok přirozený 5 10199
vodní pl. tok umělý 7 2549
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. zbořeniště 3 702
zast. pl. 57 19836
ostat.pl. jiná plocha 41 46736
ostat.pl. manipulační pl. 2 3407
ostat.pl. neplodná půda 44 39523
ostat.pl. ostat.komunikace 53 42493
ostat.pl. silnice 11 38621
Celkem KN 484 1862680
GP 38 375682
Celkem ZE 38 375682
Par. KMD 484 1862680
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 50
LV 72
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2017
S-SK GS 1:2880 1838 13.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 13:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.