k.ú.: 603686 - Bezděz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561398 - Bezděz NUTS5 CZ0511561398
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 4298574
zahrada 229 150328
ovoc. sad 2 27985
travní p. 221 831804
lesní poz 210 17612481
vodní pl. nádrž umělá 2 5654
vodní pl. zamokřená pl. 3 1383
zast. pl. zbořeniště 14 5122
zast. pl. 245 95896
ostat.pl. dráha 2 11405
ostat.pl. jiná plocha 94 91559
ostat.pl. manipulační pl. 49 65207
ostat.pl. mez, stráň 2 1075
ostat.pl. neplodná půda 146 285703
ostat.pl. ostat.komunikace 125 243791
ostat.pl. pohřeb. 1 1216
ostat.pl. silnice 16 82871
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16092
Celkem KN 1529 23828146
Par. DKM 98 10287139
Par. KMD 1431 13541007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 237
LV 277
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.02.2017
DKM 1:1000 19.12.2007 Od-neověř. TO. Na části po KM-D na VPÚ Ralsko
KM-D 1:2000 30.06.2003 19.12.2007 Od-neověř TO. Na části VÚMO Ralsko
S-SK GS 1:2880 2003 03.02.2017 Od-neověř TO. Na části mimo DKM.
S-SK GS 1:2880 1842 30.06.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.