k.ú.: 603805 - Bezměrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588326 - Bezměrov NUTS5 CZ0721588326
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 5227443
zahrada 254 165389
ovoc. sad 4 12929
travní p. 114 481201
lesní poz 117 58120
vodní pl. nádrž umělá 6 46379
vodní pl. tok přirozený 21 158334
zast. pl. společný dvůr 3 1753
zast. pl. zbořeniště 2 409
zast. pl. 305 160792
ostat.pl. dráha 3 54935
ostat.pl. dálnice 12 167324
ostat.pl. jiná plocha 147 57762
ostat.pl. manipulační pl. 33 20379
ostat.pl. neplodná půda 7 89362
ostat.pl. ostat.komunikace 150 234606
ostat.pl. silnice 32 85493
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21657
ostat.pl. zeleň 68 208707
Celkem KN 1910 7252974
Par. DKM 1910 7252974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 179
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 23
Celkem BUD 284
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 487
spoluvlastník 743

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.07.2004 1:1000 30.07.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 09.12.1996
S-SK GS 1:2500 1940 23.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 21.05.1940


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.