k.ú.: 603813 - Bezník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548979 - Borek NUTS5 CZ0522548979
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 694712
zahrada 45 40987
ovoc. sad 4 9461
travní p. 352 883573
lesní poz 145 535148
vodní pl. nádrž umělá 1 150
vodní pl. tok přirozený 162 27171
vodní pl. tok umělý 5 1900
zast. pl. zbořeniště 1 97
zast. pl. 35 17254
ostat.pl. jiná plocha 21 8654
ostat.pl. manipulační pl. 6 6348
ostat.pl. neplodná půda 22 7876
ostat.pl. ostat.komunikace 124 58443
ostat.pl. silnice 3 20792
ostat.pl. zeleň 3 2384
Celkem KN 1002 2314950
Par. DKM 1002 2314950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 89
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1981 29.09.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 10:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.