k.ú.: 603848 - Bezvěrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1148470
zahrada 106 82834
travní p. 229 1445811
lesní poz 73 3826251
vodní pl. nádrž umělá 6 22052
vodní pl. tok přirozený 1 1128
vodní pl. zamokřená pl. 1 1214
zast. pl. společný dvůr 1 398
zast. pl. zbořeniště 7 4841
zast. pl. 149 73265
ostat.pl. jiná plocha 105 126235
ostat.pl. manipulační pl. 26 74878
ostat.pl. neplodná půda 97 85314
ostat.pl. ostat.komunikace 116 121535
ostat.pl. silnice 7 85692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10617
Celkem KN 1023 7110535
Par. KMD 1023 7110535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 147
LV 142
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.07.2016
KM-D 1:2000 03.07.2000 25.07.2016
S-SK GS 1:2880 1841 03.07.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 02:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.