k.ú.: 603872 - Vlkošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558656 - Bezvěrov NUTS5 CZ0325558656
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 1886155
zahrada 32 14913
ovoc. sad 4 25254
travní p. 316 1091121
lesní poz les s budovou 5 244
lesní poz 213 1860590
vodní pl. nádrž umělá 3 14794
vodní pl. rybník 4 42519
vodní pl. tok přirozený 6 7380
vodní pl. tok umělý 28 22272
vodní pl. zamokřená pl. 2 6414
zast. pl. společný dvůr 1 38
zast. pl. zbořeniště 7 4141
zast. pl. 46 33580
ostat.pl. jiná plocha 67 78293
ostat.pl. manipulační pl. 17 27411
ostat.pl. neplodná půda 80 88464
ostat.pl. ostat.komunikace 56 83995
ostat.pl. silnice 3 48672
Celkem KN 1096 5336250
Par. KMD 1096 5336250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 46
LV 51
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2016
KM-D 1:2000 01.06.2001 08.12.2016
S-SK GS 1:2880 1839 31.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 00:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.