k.ú.: 603911 - Bílá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598020 - Bílá NUTS5 CZ0802598020
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 191937
zahrada 81 60295
travní p. 572 2346457
lesní poz 447 52494865
vodní pl. nádrž umělá 2 542
vodní pl. tok přirozený 21 213272
vodní pl. zamokřená pl. 2 2396
zast. pl. společný dvůr 1 468
zast. pl. zbořeniště 17 4083
zast. pl. 427 109732
ostat.pl. dráha 6 27317
ostat.pl. jiná plocha 77 48265
ostat.pl. manipulační pl. 23 58219
ostat.pl. neplodná půda 147 89764
ostat.pl. ostat.komunikace 208 568525
ostat.pl. pohřeb. 1 3276
ostat.pl. silnice 4 180003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 69 119988
ostat.pl. zeleň 5 5039
Celkem KN 2167 56524443
Par. KMD 2167 56524443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 97
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če les.hosp 9
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 29
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 416
byt.z. byt 2
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 16
LV 362
spoluvlastník 761

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.07.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.07.2016 reprodukce otisku mapy z r. 1908


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 16.05.2022 12:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.