k.ú.: 604011 - Bílá Voda u Javorníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 525227 - Bílá Voda NUTS5 CZ0711525227
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 963012
zahrada skleník-pařeniš. 1 12504
zahrada 145 134215
travní p. 123 1445119
lesní poz les(ne hospodář) 10 77597
lesní poz 112 9416093
vodní pl. nádrž přírodní 2 1532
vodní pl. nádrž umělá 3 3690
vodní pl. tok přirozený 29 49433
vodní pl. tok umělý 3 6745
zast. pl. společný dvůr 7 2908
zast. pl. zbořeniště 78 22582
zast. pl. 128 57642
ostat.pl. jiná plocha 113 279159
ostat.pl. manipulační pl. 34 15481
ostat.pl. neplodná půda 25 10766
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 59
ostat.pl. ostat.komunikace 146 248377
ostat.pl. pohřeb. 2 5683
ostat.pl. silnice 5 26203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8277
ostat.pl. zeleň 3 23946
Celkem KN 1029 12811023
Par. DKM 468 3245775
Par. KMD 561 9565248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 54
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 125
LV 106
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.06.2017 1:1000 21.06.2017 *)
KMD 1:1000 13.06.2017
KM-D 1:2000 02.05.2000 21.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.05.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 02:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.