k.ú.: 604038 - Bílany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 3560030
zahrada 166 153284
travní p. 24 82099
lesní poz 152 3525514
vodní pl. nádrž umělá 1 14787
vodní pl. tok přirozený 20 121650
vodní pl. tok umělý 2 2733
vodní pl. zamokřená pl. 6 21820
zast. pl. zbořeniště 1 334
zast. pl. 193 85735
ostat.pl. dráha 6 37342
ostat.pl. dálnice 7 104968
ostat.pl. jiná plocha 53 101309
ostat.pl. manipulační pl. 17 27732
ostat.pl. mez, stráň 3 1697
ostat.pl. neplodná půda 11 45543
ostat.pl. ostat.komunikace 135 217201
ostat.pl. pohřeb. 1 1527
ostat.pl. silnice 8 44578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2353
ostat.pl. zeleň 40 47668
Celkem KN 1076 8199904
Par. DKM 1076 8199904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 8
LV 289
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.06.2004 1:1000 25.06.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 08.07.1996 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1915 25.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.10.1915


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.