k.ú.: 604046 - Bílavsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 2696521
zahrada 162 134040
ovoc. sad 4 12018
travní p. 65 221646
lesní poz ostat.komunikace 2 41226
lesní poz 58 2950842
vodní pl. nádrž umělá 3 3150
vodní pl. tok přirozený 22 24732
vodní pl. tok umělý 5 3010
vodní pl. zamokřená pl. 2 3535
zast. pl. zbořeniště 1 46
zast. pl. 151 57841
ostat.pl. dráha 4 45890
ostat.pl. jiná plocha 29 13419
ostat.pl. manipulační pl. 13 20242
ostat.pl. neplodná půda 2 1372
ostat.pl. ostat.komunikace 127 180401
ostat.pl. pohřeb. 3 4518
ostat.pl. silnice 14 40505
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2525
ostat.pl. zeleň 83 128255
Celkem KN 1083 6585734
Par. DKM 1083 6585734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 104
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 145
LV 289
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2012 1:1000 20.12.2012 *)
DKM 1:1000 27.04.2009
KM-D 1:2000 15.05.2000 20.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 08:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.