k.ú.: 604135 - Bílé Poličany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579076 - Bílé Poličany NUTS5 CZ0525579076
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 2282416
zahrada 150 172499
travní p. 240 839104
lesní poz 87 1622487
vodní pl. nádrž umělá 2 1277
vodní pl. rybník 2 15377
vodní pl. tok přirozený 7 7249
vodní pl. tok umělý 56 8485
vodní pl. zamokřená pl. 1 3120
zast. pl. zbořeniště 3 451
zast. pl. 138 52768
ostat.pl. jiná plocha 60 40071
ostat.pl. manipulační pl. 10 4204
ostat.pl. neplodná půda 11 40972
ostat.pl. ostat.komunikace 170 113552
ostat.pl. silnice 21 36639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3223
ostat.pl. zeleň 2 127894
Celkem KN 1363 5371788
Par. DKM 390 493837
Par. KMD 973 4877951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 182
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2021
KMD 1:1000 04.09.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 09:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.