k.ú.: 604208 - Bílina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567451 - Bílina NUTS5 CZ0426567451
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 1848758
zahrada 912 433188
ovoc. sad 27 692150
travní p. 307 2044190
lesní poz les(ne hospodář) 25 545931
lesní poz 116 1874211
vodní pl. nádrž přírodní 1 8018
vodní pl. nádrž umělá 8 42252
vodní pl. tok přirozený 36 135282
vodní pl. tok umělý 14 26665
zast. pl. společný dvůr 9 4457
zast. pl. zbořeniště 65 19582
zast. pl. 3135 616464
ostat.pl. dráha 40 327138
ostat.pl. jiná plocha 741 1147312
ostat.pl. manipulační pl. 156 315073
ostat.pl. neplodná půda 444 636238
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2581
ostat.pl. ostat.komunikace 583 566008
ostat.pl. pohřeb. 5 21420
ostat.pl. silnice 104 200467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 52 137060
ostat.pl. zeleň 542 1205415
Celkem KN 7616 12849860
Par. DKM 7616 12849860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 902
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 72
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 186
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 8
č.e. garáž 766
č.e. jiná st. 25
č.e. rod.rekr 83
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 19
bez čp/če garáž 586
bez čp/če jiná st. 159
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 44
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 3071
byt.z. byt 4020
byt.z. dílna 7
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 1
Celkem JED 4054
LV 5579
spoluvlastník 10130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.02.2007 převod
ZMVM 1:2000 19.10.1992 18.02.2007 extr.
THM-V 1:1000 01.01.1976 18.02.2007 intr.
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.