k.ú.: 604348 - Chudeřice u Bíliny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567451 - Bílina NUTS5 CZ0426567451
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 9 5691
travní p. 2 463665
lesní poz les(ne hospodář) 4 18215
lesní poz 19 242008
vodní pl. nádrž umělá 9 25166
vodní pl. tok přirozený 5 36160
vodní pl. tok umělý 7 8442
zast. pl. zbořeniště 10 3362
zast. pl. 462 190223
ostat.pl. dráha 22 134286
ostat.pl. jiná plocha 182 345476
ostat.pl. manipulační pl. 194 533240
ostat.pl. neplodná půda 10 12040
ostat.pl. ostat.komunikace 105 182700
ostat.pl. silnice 57 56594
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 49
ostat.pl. zeleň 65 177480
Celkem KN 1163 2434797
Par. DKM 1163 2434797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 4
č.p. výroba 4
č.e. garáž 172
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 38
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 20
rozestav. 2
Celkem BUD 428
LV 203
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2004 převod
ZMVM 1:1000 19.10.1992 01.11.2004 extr.
THM-V 1:1000 01.06.1975 01.11.2004 intr.
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 22:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.