k.ú.: 604399 - Bílov v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530239 - Bílov NUTS5 CZ0325530239
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 3429534
zahrada 67 41993
travní p. 150 894799
lesní poz 103 1381163
vodní pl. nádrž umělá 10 5965
vodní pl. tok přirozený 14 17013
vodní pl. tok umělý 5 668
zast. pl. 95 70765
ostat.pl. jiná plocha 30 22493
ostat.pl. manipulační pl. 84 45607
ostat.pl. neplodná půda 30 29224
ostat.pl. ostat.komunikace 70 239927
ostat.pl. silnice 8 39113
ostat.pl. zeleň 3 334
Celkem KN 844 6218598
Par. DKM 514 6004309
Par. KMD 330 214289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 86
LV 108
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2018 1:1000 20.03.2018 *) mimo intravilán
KMD 1:1000 10.08.2015 intravilán
S-SK GS 1:2880 1839 20.03.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 21.05.2022 21:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.