k.ú.: 604518 - Bílovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592030 - Bílovice NUTS5 CZ0722592030
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 2581
orná půda 1238 3544106
zahrada 658 404130
ovoc. sad 6 16502
travní p. 111 200746
lesní poz 13 1001148
vodní pl. tok přirozený 20 61777
vodní pl. tok umělý 1 147
zast. pl. zbořeniště 5 580
zast. pl. 669 178500
ostat.pl. jiná plocha 174 94576
ostat.pl. manipulační pl. 114 79808
ostat.pl. neplodná půda 36 19173
ostat.pl. ostat.komunikace 140 105952
ostat.pl. pohřeb. 4 17716
ostat.pl. silnice 95 48718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20581
ostat.pl. zeleň 9 17342
Celkem KN 3301 5814083
Par. DKM 46 459706
Par. KMD 3255 5354377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 452
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 25
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
Celkem BUD 636
byt.z. byt 55
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 63
LV 981
spoluvlastník 1436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 26.10.2017 1:1000 26.10.2017 *)
DKM-KPÚ 12.09.2017 1:1000 12.09.2017 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.