k.ú.: 604526 - Včelary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592030 - Bílovice NUTS5 CZ0722592030
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 373615
zahrada 146 101899
travní p. 110 176863
vodní pl. tok přirozený 18 17124
vodní pl. tok umělý 1 135
zast. pl. zbořeniště 10 1927
zast. pl. 144 43005
ostat.pl. jiná plocha 28 10476
ostat.pl. manipulační pl. 2 1397
ostat.pl. neplodná půda 5 3727
ostat.pl. ostat.komunikace 29 27091
ostat.pl. silnice 8 4031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2737
Celkem KN 691 764027
Par. DKM 1 122
Par. KMD 690 763905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 121
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 142
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 218
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.