k.ú.: 604534 - Bílovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589276 - Bílovice-Lutotín NUTS5 CZ0713589276
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 3258352
zahrada 244 188359
ovoc. sad 9 50346
travní p. 21 101836
lesní poz ostat.komunikace 1 1526
lesní poz 104 900188
vodní pl. tok přirozený 11 67875
zast. pl. společný dvůr 2 1482
zast. pl. zbořeniště 7 1742
zast. pl. 301 76925
ostat.pl. dráha 1 6560
ostat.pl. jiná plocha 69 106785
ostat.pl. manipulační pl. 26 38329
ostat.pl. neplodná půda 2 6363
ostat.pl. ostat.komunikace 84 275505
ostat.pl. silnice 3 18724
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7929
ostat.pl. zeleň 37 152572
Celkem KN 1212 5261398
Par. DKM 1212 5261398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 130
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 293
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 420
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2018
DKM-KPÚ 1:1000 30.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.06.2018 28.02.1824 1:2880,od r.1947 scelovací řízení M 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 20.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.