k.ú.: 604542 - Lutotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589276 - Bílovice-Lutotín NUTS5 CZ0713589276
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1002921
zahrada 102 77865
ovoc. sad 6 27794
travní p. 13 13850
lesní poz 13 73882
vodní pl. tok přirozený 5 44748
vodní pl. tok umělý 1 741
vodní pl. zamokřená pl. 1 1899
zast. pl. společný dvůr 5 541
zast. pl. zbořeniště 2 699
zast. pl. 118 37384
ostat.pl. dráha 1 25255
ostat.pl. jiná plocha 21 96540
ostat.pl. manipulační pl. 9 14769
ostat.pl. neplodná půda 1 72
ostat.pl. ostat.komunikace 43 107961
ostat.pl. silnice 2 6561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3249
ostat.pl. zeleň 30 70726
Celkem KN 499 1607457
Par. DKM 497 1606467
Par. KMD 2 990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 21
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 112
LV 137
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 30.11.2011
S-SK ŠS 1834 29.06.2015 28.02.1824 1:2880,scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.