k.ú.: 604551 - Bílovice nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582824 - Bílovice nad Svitavou NUTS5 CZ0643582824
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 811 1117947
zahrada 1170 592236
ovoc. sad 75 115017
travní p. 370 232511
lesní poz les s budovou 9 355
lesní poz les(ne hospodář) 2 2386
lesní poz ostat.komunikace 5 81044
lesní poz 163 11412340
vodní pl. nádrž umělá 1 262
vodní pl. tok přirozený 29 136699
vodní pl. zamokřená pl. 1 18
zast. pl. zbořeniště 14 1115
zast. pl. 1622 255150
ostat.pl. dráha 20 178377
ostat.pl. jiná plocha 589 181066
ostat.pl. manipulační pl. 64 33594
ostat.pl. neplodná půda 92 59163
ostat.pl. ostat.komunikace 313 153959
ostat.pl. pohřeb. 2 4023
ostat.pl. silnice 40 97705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19443
ostat.pl. zeleň 17 25391
Celkem KN 5417 14699801
Par. DKM 5417 14699801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 421
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 413
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 108
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 375
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 8
č.e. zem.used 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1593
byt.z. byt 340
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 118
obč.z. garáž 10
Celkem JED 540
LV 2385
spoluvlastník 4082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2014
Ins. A 1:1000 31.12.1948 01.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.