k.ú.: 604585 - Bílsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552062 - Bílsko NUTS5 CZ0712552062
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 2748137
zahrada 155 95432
ovoc. sad 34 154603
travní p. 9 7790
lesní poz 69 480993
vodní pl. tok přirozený 19 13623
zast. pl. zbořeniště 4 635
zast. pl. 118 50675
ostat.pl. jiná plocha 27 6228
ostat.pl. manipulační pl. 24 27006
ostat.pl. neplodná půda 8 4764
ostat.pl. ostat.komunikace 65 85367
ostat.pl. silnice 45 42709
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3509
ostat.pl. zeleň 5 5512
Celkem KN 860 3726983
Par. DKM 860 3726983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 62
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 105
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 1
Celkem JED 7
LV 130
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2006
S-SK ŠD 1:2500 1929 12.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.