k.ú.: 604607 - Loučka u Bílska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552038 - Loučka NUTS5 CZ0712552038
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 20.01.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 719 2433147
zahrada 159 115968
travní p. 35 50702
lesní poz 184 3395923
vodní pl. nádrž umělá 2 8648
vodní pl. tok přirozený 79 8638
zast. pl. zbořeniště 2 313
zast. pl. 131 46457
ostat.pl. jiná plocha 12 7601
ostat.pl. manipulační pl. 13 11142
ostat.pl. neplodná půda 30 8877
ostat.pl. ostat.komunikace 201 74482
ostat.pl. silnice 3 29510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3640
ostat.pl. zeleň 1 264
Celkem KN 1574 6195312
Par. KMD 1574 6195312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 17
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 128
LV 183
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2016
KM-D 1:2000 17.07.2000 08.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 17.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.01.2019 21:59

Aktuality

18.01.2019
Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.