k.ú.: 604615 - Bílý Kámen - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586889 - Bílý Kámen NUTS5 CZ0632586889
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 723780
zahrada 88 46184
ovoc. sad 1 18441
travní p. 129 335285
lesní poz les s budovou 18 638
lesní poz 28 3616921
vodní pl. nádrž umělá 1 583
vodní pl. rybník 4 64831
vodní pl. tok přirozený 1 769
vodní pl. tok umělý 21 3787
vodní pl. zamokřená pl. 2 5437
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. 156 38075
ostat.pl. jiná plocha 56 183615
ostat.pl. manipulační pl. 14 9508
ostat.pl. ostat.komunikace 38 34025
ostat.pl. silnice 11 36888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 979
ostat.pl. zeleň 1 36
Celkem KN 655 5119806
Par. DKM 7 539614
Par. KMD 648 4580192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 98
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 168
LV 194
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
KM-D 1:2000 09.08.2000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1838 09.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 20:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.