k.ú.: 604631 - Panenská Hůrka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563919 - Bílý Kostel nad Nisou NUTS5 CZ0513563919
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 64 52307
travní p. 40 146650
lesní poz 31 4206723
vodní pl. nádrž umělá 5 654
vodní pl. tok přirozený 1 1424
zast. pl. 71 6054
ostat.pl. jiná plocha 17 11968
ostat.pl. neplodná půda 1 561
ostat.pl. ostat.komunikace 30 60213
ostat.pl. pohřeb. 1 1249
ostat.pl. zeleň 1 454
Celkem KN 262 4488257
Par. DKM 262 4488257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če jiná st. 12
Celkem BUD 68
LV 76
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.1996 Od -ověř TO. Dokončení rozprac. ZMVM Bílý Kostel.
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.