k.ú.: 604691 - Bílý Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1031635
zahrada 153 62789
ovoc. sad 37 223868
travní p. 205 522388
lesní poz 85 512166
vodní pl. nádrž přírodní 2 974
vodní pl. nádrž umělá 1 1223
vodní pl. tok přirozený 30 14529
vodní pl. zamokřená pl. 1 2035
zast. pl. společný dvůr 1 486
zast. pl. zbořeniště 10 1147
zast. pl. 139 53887
ostat.pl. dráha 3 16285
ostat.pl. jiná plocha 30 9424
ostat.pl. manipulační pl. 142 67937
ostat.pl. neplodná půda 24 6422
ostat.pl. ostat.komunikace 88 53744
ostat.pl. silnice 30 44397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7965
ostat.pl. zeleň 2 90
Celkem KN 1181 2633391
Par. KMD 1181 2633391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 84
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 130
LV 143
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 23:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.