k.ú.: 604755 - Biskoupky na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582832 - Biskoupky NUTS5 CZ0643582832
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 15 420
orná půda 1244 2172772
zahrada 96 61773
ovoc. sad 65 15105
travní p. 508 395622
lesní poz les s budovou 26 1865
lesní poz 927 2416542
vodní pl. nádrž umělá 1 197
vodní pl. tok přirozený 36 102580
zast. pl. společný dvůr 1 292
zast. pl. 230 54884
ostat.pl. jiná plocha 122 41685
ostat.pl. manipulační pl. 4 13014
ostat.pl. neplodná půda 299 432246
ostat.pl. ostat.komunikace 271 64419
ostat.pl. silnice 5 18715
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 37334
ostat.pl. zeleň 5 3379
Celkem KN 3865 5832844
Par. DKM 3865 5832844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 114
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 248
LV 228
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.2015
DKM 1:1000 17.10.2014
ZMVM 1:2000 01.01.1991 17.10.2014
THM-G 1:2000 01.01.1969 20.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 16.05.2022 22:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.