k.ú.: 604763 - Biskupice u Jevíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572519 - Biskupice NUTS5 CZ0533572519
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 749 2794239
zahrada 297 158914
ovoc. sad 9 33347
travní p. 484 850197
lesní poz 137 2119094
vodní pl. nádrž umělá 4 7310
vodní pl. tok přirozený 77 51970
vodní pl. tok umělý 9 3764
zast. pl. společný dvůr 2 4792
zast. pl. zbořeniště 3 799
zast. pl. 285 82067
ostat.pl. dráha 4 31333
ostat.pl. jiná plocha 194 100938
ostat.pl. manipulační pl. 3 2939
ostat.pl. neplodná půda 32 24149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 168
ostat.pl. ostat.komunikace 205 109048
ostat.pl. silnice 93 81136
ostat.pl. zeleň 16 18101
Celkem KN 2605 6474305
PK 17 75526
GP 279 740856
Celkem ZE 296 816382
Par. KMD 2604 6473948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 68
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 235
byt.z. byt 20
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 23
LV 347
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 13:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.