k.ú.: 604780 - Biskupice u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585076 - Biskupice NUTS5 CZ0724585076
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 2131733
zahrada 215 163540
ovoc. sad 3 7538
travní p. mez, stráň 5 27626
travní p. 564 1420380
lesní poz 134 1456653
vodní pl. tok přirozený 30 68641
vodní pl. zamokřená pl. 5 7070
zast. pl. zbořeniště 2 484
zast. pl. 335 102890
ostat.pl. dráha 14 22765
ostat.pl. jiná plocha 157 168065
ostat.pl. manipulační pl. 26 50077
ostat.pl. mez, stráň 1 473
ostat.pl. neplodná půda 205 147173
ostat.pl. ostat.komunikace 259 115299
ostat.pl. silnice 16 61529
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11216
ostat.pl. zeleň 14 3023
Celkem KN 2622 5966175
Par. KMD 2622 5966175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 211
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 324
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 403
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2017
KM-D 1:2000 31.12.2002 20.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.