k.ú.: 604810 - Biskupice u Hrotovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590312 - Biskupice-Pulkov NUTS5 CZ0634590312
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 4198
orná půda 1010 5582861
zahrada mez, stráň 1 496
zahrada 193 171412
ovoc. sad 1 2930
travní p. 225 508521
lesní poz les(ne hospodář) 6 1441164
lesní poz 71 1105477
vodní pl. nádrž přírodní 1 147
vodní pl. nádrž umělá 9 24927
vodní pl. tok přirozený 2 62660
vodní pl. tok umělý 22 19574
zast. pl. 222 89562
ostat.pl. jiná plocha 119 135954
ostat.pl. manipulační pl. 32 24633
ostat.pl. mez, stráň 10 51397
ostat.pl. neplodná půda 15 5088
ostat.pl. ostat.komunikace 224 103827
ostat.pl. pohřeb. 1 5397
ostat.pl. silnice 26 75661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20181
ostat.pl. zeleň 21 2894
Celkem KN 2220 9438961
Par. KMD 2220 9438961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 213
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 269
spoluvlastník 365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 19.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 13:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.