k.ú.: 604828 - Pulkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590312 - Biskupice-Pulkov NUTS5 CZ0634590312
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1159474
zahrada 95 30359
travní p. mez, stráň 2 1239
travní p. 85 208037
lesní poz 19 867450
vodní pl. nádrž umělá 1 991
vodní pl. tok přirozený 9 33050
zast. pl. 69 25051
ostat.pl. jiná plocha 26 17659
ostat.pl. manipulační pl. 1 104
ostat.pl. mez, stráň 3 765
ostat.pl. neplodná půda 1 460
ostat.pl. ostat.komunikace 28 41144
ostat.pl. silnice 3 7292
ostat.pl. zamokřená pl. 3 6823
ostat.pl. zeleň 3 2167
Celkem KN 653 2402065
Par. KMD 653 2402065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 69
LV 105
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 20.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 18:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.